Стартира програма за газификация на 10 000 домакинства с европейски средства!

DesireegasНа 7-ми юли 2016 година, „Аресгаз“ АД подписа Меморандум за разбирателство с Министерство на енергетиката и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) по програмата за енергийна ефективност DESIREE Gas.

В рамките на проекта, финансиран с 20 млн. лв. от Международен фонд „Козлодуй“, ще бъде възможна замяната на отоплителните системи на жилищните сгради с такива на природен газ.

С отпуснатата безвъзмездна помощ от МФК се поемат 20% от стойността на проектите за подмяна на отоплителните инсталации на домакинствата с такива, захранвани с природен газ. За осигуряване на собствения ресурс от 80% домакинствата могат да се възползват от преференциалните кредитни продукти на Сосиете Женерал Експресбанк и на Първа инвестиционна банка, които се разработват специално за този проект. Това обаче не е задължително, а е допълнителна възможност в подкрепа на потребителите.

Отпуснатите безвъзмездни средства ще бъдат достатъчни, за да покрият съфинансирането за над 10 хил. домакинства, показват разчетите по проекта. Няма краен срок за кандидатстване, то ще бъде възможно до изчерпване на финансовия ресурс на безвъзмездната помощ.

Очаква се реализацията на този проект да доведе до намаляване на емисиите парникови газове със 70 хил. тона годишно, или общо с 1 млн. тона за икономическия живот на инсталираното оборудване. Икономиите на електричество се оценяват на 142 хил. мегаватчаса годишно. Годишните икономии на разходи за домакинствата се оценяват на 1.5 млн. евро. Всяко евро от гранта ще доведе до спестяване на 213 квтч енергия за средния живот на оборудването – 15 години.

Целта на програмата е замяната на нискоефективните енергоизточници с природен газ и развитието на битовата газификация у нас.Грантовите средства ще се отпускат от ЕБВР в рамките на Международен фонд „Козлодуй“. Общата сума на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 10 милиона евро, като администратор на проекта е Министерството на енергетиката.

Повече информация можете да намерите на страницата на проекта: http://desireegas.bg

На снимката: зам.-министърът на енергетиката г-н Жечо Станков и г-жа Тодорка Божилова, представител на „Аресгаз“ АД.