ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Тук можете да откриете информация за инвестиционните проекти на „Аресгаз“ ЕАД, планираните спирания на газоподаването и аварийните ремонтни дейности. За да получите по-подробна информация изберете проект от левия навигационен панел и той ще се визуализира върху картата.

Информация

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Към момента няма стартирали нови инвестиционни проекти на територията на „Аресгаз“ ЕАД.

АВАРИЙНИ РЕМОНТИ

Към момента няма аварийни ремонти на територията на „Аресгаз“ ЕАД.

ЛУКОВИТ – ПЛАНИРАНО СПИРАНЕ НА ГАЗОПОДАВАНЕТО

АВАРИЕН ТЕЛЕФОН НА ДИСПЕЧЕРСКИ ЦЕНТЪР АРЕСГАЗ ЕАД: 0700 10 500
*Обажданията от стационарен телефон от цялата страна се таксуват на цената на градски разговор.
Разговорите от мобилни телефони се заплащат по тарифата на съответния мобилен оператор.

*Обажданията от стационарен телефон от цялата страна се таксуват на цената на градски разговор. Разговорите от мобилни телефони се заплащат по тарифата на съответния мобилен оператор.