ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Тук можете да откриете информация за инвестиционните проекти на „Аресгаз“ ЕАД, планираните спирания на газоподаването и аварийните ремонтни дейности. За да получите по-подробна информация изберете проект от левия навигационен панел и той ще се визуализира върху картата.

БЛАГОЕВГРАД – АВАРИЙНО СПИРАНЕ НА ГАЗОПОДАВАНЕТО

АВАРИЕН ТЕЛЕФОН НА ДИСПЕЧЕРСКИ ЦЕНТЪР АРЕСГАЗ ЕАД: 0700 10 500
*Обажданията от стационарен телефон от цялата страна се таксуват на цената на градски разговор.
Разговорите от мобилни телефони се заплащат по тарифата на съответния мобилен оператор.

*Обажданията от стационарен телефон от цялата страна се таксуват на цената на градски разговор. Разговорите от мобилни телефони се заплащат по тарифата на съответния мобилен оператор.