НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

С цел да улесни своите клиенти „Аресгаз“ЕАД предлага следните начини за плащане на дължимите суми за природен газ:

Касово разплащане

  • Можете да платите задълженията си на касите на нашите партньори от УниКредит Булбанк АД и Изипей АД.

Безкасови разплащания

  • Платежно нареждане

Банковите сметки, по които следва да превеждате дължимите суми за консумиран природен газ са:

АРЕСГАЗ ЕАД

УниКредит Булбанк – клон Варна

ВІС: UNCRBGSF ; IBAN: BG49 UNCR 7630 1051 6458 10

АРЕСГАЗ ЕАД

Банка ДСК ЕАД – клон Варна

ВІС: STSABGSF ; IBAN: BG55 STSA 9300 1525 2583 34

Задължително трябва да посочите своя код клиент и периода, за който се отнася плащането.

  • Директен дебит / Незабавно инкасо

Задълженията си за консумиран природен газ можете да заплащате чрез директен дебит (незабавно инкасо), в една от посочените по-долу банки, с които към настоящия момент „Аресгаз“ЕАД има сключен договор за извършване на тази услуга:

– Банка ДСК АД

– ОББ АД

  • Интернет банкиране

–  Заявете услугата в обслужващата Ви банка.

–  Използвайте Вашия компютър и достъп до интернет, за да извършите превод на сумите по сметките на „Аресгаз“ЕАД.

  • Плащане през ePay.bg

Самото плащане се извършва по следния ред:

– Влезте в сайта на ePay (www.epay.bg) и въведете потребителското си име и парола, които сте получили при регистрацията.
– В горния край на екрана натиснете бутона Плащане на сметки.
– След това изберете Добавяне на сметка за плащане.
– Появява се списък с търговци, които предлагат разплащания. От този списък в полето „Аресгаз“ЕАД изберете в дясно опцията Регистрация.
– В появилия се прозорец въведете клиентски номер (въвежда се без наклонена черта), отбелязан в горната част на фактурата Ви от „Аресгаз“ЕАД.

Срокът за безлихвено плащане е отбелязан във фактурата от „Аресгаз“ЕАД. Заплаща се обща сума на задълженията по всички фактури.

Регистрацията е еднократна. Когато бъдат изготвени новите сметки, ще получите автоматично информация за дължимите от Вас суми в полето Чакащи задължения в главната страница, след като сте влязли в www.epay.bg с потребителското Ви име и парола.