ОТКАЗ ОТ ХАРТИЕНА ФАКТУРА

Откажете се от хартиената си фактура – СЕГА !

„Аресгаз“ЕАД Ви дава възможност да се откажете от хартиената фактура, която получавате всеки месец. Вместо това ще имате възможност да си я прегледате онлайн чрез нашата системата за Електронни услуги.

За да не получавате сметката си за природен газ по пощата, свалете и попълнете формуляра по-долу и изпратете сканирано копие на office@aresgas.bg.

Можете да представите бланката и в някой от нашите клиентски центрове. Услугата влиза в сила от отчетния период последващ подаването на заявлението.

paperless2