ВИРТУАЛНИ МРЕЖИ

От 2009г. „АресгазЕАД започва развитието и предлагането на една сравнително нова услуга на територията на република Българиязахранване със сгъстен природен газ на обекти, за които не е икономически целесъобразно изграждането на захранващ газопровод поради отдалечеността им от съществуващата преносна или газоразпределителна мрежа.

Какво означаваВиртуални мрежи“ ? Кога е подходящо да се използва за малки селища ? Какво представлява технологиятаВиртуален газопровод„?

Технологията „Виртуален газопровод“ е разработена за пренос на природен газ в компресирано състояние чрез специализирани хранилища и специализиран транспорт, които са организирани чрез електронна и комуникационна система, наблюдаваща моментното потребление, налични количества във всеки обект за изготвяне на задание за компресиране, пренос и доставки, гарантиращи параметрите на сигурност и надеждност на един конвенционален газопровод.

Какви са основните предимства на тази технология?

Основно предимство на технологията е приложението й в труднодостъпни, отдалечени от газопреносната мрежа обекти и в неразвити пазарни сегменти. Друго предимство са значително по-малките инвестиционни разходи за инфраструктурно изграждане на технологията, в сравнение с конвенционалната газова преносна технология и кратките срокове за изпълнение. Не на последно място, „Виртуален газопровод“ е гъвкава, мобилна система, която се реорганизира и дислоцира съобразно маркетинговата среда. Чрез нея се осъществява налагане на енергийния продукт природен газ и се създават предпоставки за бързо приложение в икономиката.

Как се осигурява непрекъснатостта на газовите доставки?

Непрекъснатостта на доставката се осъществява чрез високо организирана логистична структура, пренасяща природния газ в подменяеми мобилни хранилища с функционална ротация на съдържанието: отработен обем, работен обем и резервен обем, с електронно разпределение на черпенето на газа от хранилищата, с електронно комуникационно управление на ротацията на свободните хранилища, отчитащо капацитет на потребление, разстояние между потребителските групи и предприятието за компресиране, пътния трафик, климатични особености и т.н. Интегрирането на всички фактори в единна система, гарантираща непрекъсваемата доставка, е същността на технологията.

Нашите проекти

Чрез технологията „Виртуални мрежи” се реализира снабдяването с природен газ на територията на градовете Червен бряг и Тервел.