АВАРИЙНО СПИРАНЕ НА ГАЗОПОДАВАНЕТО ЗА ГР. ТЪРГОВИЩЕ

info-icon-296x197

„Аресгаз ЕАД уведомява своите клиенти, че във връзка с извънредни ремонтни дейности на съоръженията на ГРС за гр. Търговище от страна на преносния оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД,
за периода от 16:00 часа до 20:00 часа на 13.06.2019 година ще бъде преустановено подаването на природен газ към гр. Търговище.
Газоподаването ще бъде поетапно възстановявано към всички потребители на дружеството.

Национален авариен телефон на диспечерски център Аресгаз ЕАД: 0700 10 500

Извиняваме се за причиненото неудобство.