Аресгаз ЕАД дарява 50 000 лева на Министерство на здравеопазването за справяне с COVID-19

Аресгаз ЕАД дарява 50 000 лева на Министерство на здравеопазването. Средствата са преведени в дарителската сметка на Министерството на здравеопазването, открита за подпомагане на лечебните заведения в условия на извънредната ситуация, свързана с COVID-19.

“Решихме да направим този жест на солидарност, защото смятаме, че като част от това общество не можем да останим безразлични в усилията за справяне с тази тежка ситуация.

Изразяваме нашата огромна благодарност към всички медицински работници, служители в администрацията и доброволци, които полагат усилия за преодоляване на епидемията с Covid-19”, заяви Венета Райкова, изпълнителен директор на Аресгаз ЕАД.