„АРЕСГАЗ“ ЕАД УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА БИТОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ


„Аресгаз“ ЕАД удължава срока за заплащане на задължения за природен газ на битови потребители до 21 април 2020 г.

Всички битови потребители следва да направят необходимото за заплащане на своите задължения в указания по-горе срок. Това е жест на отговорност и солидарност с усилията на всички енергийни дружества в страната да запазят стабилна, сигурна и непрекъсната доставката на природен газ до всички потребители.

„Аресгаз“ ЕАД препоръчва използването на безкасови плащания, а именно с платежно нареждане, чрез електронно банкиране през сайта на обслужващата банка или през система за електронно разплащане еРау.bg.

„Аресгаз“ ЕАД напомня на своите клиенти, че следва да посещават клиентските центрове на компанията, само при крайна необходимост, като използват преимуществено канали за комуникация, като телефон и имейл, информация за които е налична в секция контакти в сайта на дружеството.