ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

Във връзка с обявено от Народното събрание извънредно положение и поради нарастващото разпространение на коронавируса Covid-19 на територията на страната, Аресгаз ЕАД продължава да осигурява непрекъснатост на газоподаването  към всички свои клиенти.

Дежурните екипи на дружеството продължават да  извършват неотложни ремонтни дейности, както и отстраняване на всички аварийни сигнали постъпили в диспечерския център на дружеството.

Аресгаз ЕАД  се обръща към своите клиенти да ограничат посещенията в клиентските центрове и да ползват предоставените електронни услуги за дистанционно обслужване относно издадени фактури, задължения за природен газ, проверка на консумация.

В случай на необходимост клиентите могат да отправят своите запитвания на националния телефонен номер  0700 20 510 или на посочените телефони за контакт на центровете за обслужване на клиенти на сайта на дружеството: www.aresgas.bg/контакти/

Аресгаз ЕАД  уверява своите клиенти, че предприема всички необходими мерки за обезпечаване на сигурното и непрекъснато снабдяване с природен газ в съответствие с условията на издадените лицензии за разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител.