Временно спиране на газоподаването за гр. Белослав и гр. Аксаково

info-icon-296x197

„Аресгаз“ ЕАД уведомява за планирано спиране на газоподаването към всички потребители на дружеството в гр. Белослав и гр. Аксаково, за периода от 07:00 часа на 18.09.2019 г. (сряда) до 07:00 часа на 20.09.2019 г. (петък), поради планови ремонтни дейности, свързани с присъединяване на новоизградени съоръжения към преносен газопровод за гр. Варна, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Газоподаването ще бъде поетапно възстановявано към всички потребители на дружеството.

Национален авариен телефон на диспечерски център Аресгаз ЕАД: 0700 10 500.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.