Подаване на заявление по електронен път

С оглед динамичната обстановка в страната, свързана с COVID-19, както и с предприетите мерки за ограничаване на посещенията и струпване на граждани в офисите на дружеството в цялата страна, „Аресгаз“ ЕАД предоставя нa своите клиенти възможност за електронно подаване на заявление за присъединяване към газоразпределителната мрежа.

За целта е нeобходимо да бъде попълнен образец на заявление и изпратено на електронната поща на Отдел маркетинг и продажби: marketing@aresgas.bg.

След получаване на заявлението представител на дружеството ще се свърже с клиентите за уточняване на попълнената в заявленията информация, както и при необходимост от предоставяне на допълнителни документи.

Клиентите ще бъдат информирани по електронен път за резултата от извършената оценка на заявленията в установения за това законов срок.