Значително намаление на цените на природния газ от 1 април

От 1 април 2020 година цените на природния газ за потребителите на „Аресгаз“ ЕАД със значително понижение.

Намалението на цената на синьото гориво за битовите потребители на дружеството е средно с 25,64%.

Стопанските потребители заплащат от началото на месеца средно с 29,48% по-малко за мегаватчас (MWh) природен газ.

Това се дължи на договореното намаление на цените на природния газ за България след проведените преговори между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром експорт“. Утвърдената от Комисията за енергийно и водно регулиране цена на природния газ от 1 април 2020 г. е в размер на 25,20 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с действащата цена за първото тримесечие на 2020 г. в размер на 44.04 лв./MWh намалението е със 18,84 лв./MWh или с 42,78%.

ЦЕНИ ЗА БИТОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ

ЦЕНИ ЗА СТОПАНСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ