Инвестиционна програма 2019 г.

info-icon-296x197

Във връзка с планирането на инвестиционната програма на дружеството за 2019 г., всички желаещи да се присъединят към газоразпределителната мрежа на дружеството за отоплителен сезон 2019/2020 г., следва да подадат своите заявления в срок до 28.02.2019 г.

Повече информация за процедурите и документи, които следва да представите може да получите в центровете за обслужване на клиенти на „Аресгаз“ ЕАД.