Инвестиционно проектиране за гр. Търговище, кв. „Запад“ 3

info-icon-296x197

Във връзка с извършването на инвестиционно проектиране в гр. Търговище, за кв. „Запад“ 3, бл.61, бл.62, бл.63, бл.64, бл.65, бл.66, бл.67, бл.68 и бл.69, „Аресгаз“ ЕАД уведомява всички желаещи да се присъединят към газоразпределителната мрежа на дружеството, че следва да подадат своите заявления в срок до 28.02.2019 г.

Повече информация за процедурите и документи, които следва да представите може да получите в центровете за обслужване на клиенти на „Аресгаз“ ЕАД.