Инвестиционно проектиране за гр. Шумен, ул. „Софийско шосе“

info-icon-296x197

Във връзка с извършването на инвестиционно проектиране за гр. Шумен, в участъка на ул. „Софийско шосе“№4, вх.А, вх.Б, вх.Г, вх.Д,  ул. „Софийско шосе“№12, вх.1 и вх.2, ул. „Софийско шосе“№14 и ул. „Софийско шосе“№16, „Аресгаз“ ЕАД уведомява всички желаещи да се присъединят към газоразпределителната мрежа на дружеството, че следва да подадат своите заявления в срок до 28.02.2019 г.

Повече информация за процедурите и документи, които следва да представите може да получите в центровете за обслужване на клиенти на „Аресгаз“ ЕАД.