Намаляване цената на природния газ

Във връзка с изявление на министър-председателят на Република България Бойко Борисов от 03.03.2020 г., относно постигната договореност между „Булгаргаз“ ЕАД и ПАО „Газпром“ за намаляване цената на природния газ, считано от 05.08.2019г., Комисията за енергийно и водно регулиране следва да излезе с официално решение за утвърждаване на нови цени на природния газ. „Аресгаз“ ЕАД ще информира своевременно клиентите си относно процедурата и сроковете за изпълнение на приетото решение.