На вниманието на задължени лица по чл.14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност

info-icon-296x197Уважаеми госпожи и господа,

Аресгаз ЕАД, като задължено лице по чл. 14, ал.4 от Закона за енергийна ефективост, в резултат на изпълнени мерки, доказани енергийни спестявания и получени удостоверения за енергийни спестявания обявява наличието на разполагаеми свободно търгуеми енергийни спестявания.

Съгласно Закона за енергийна ефективност, наличието им е предпоставка за възмездно прехвърляне към задължени лица, които не са постигнали изпълнение на поставените им индивидуални цели през изминали периоди.

В тази връзка, каним всички заинтересовани задължени лица да заявят своето желание за възмездно прехвърляне на удостоверения за енергийни спестявания, като изпратят  искане за предложение за възмездна цена, на адрес: гр. Варна, ул. Цар Симеон I №25, ет.7, или на електронен адрес: office@aresgas.bg