Предложение от „Аресгаз“ ЕАД за изменение на действащи цени за обособена територия „Добруджа“ за периода 01.01.2020 г.-31.12.2020 г.

Предложение от „Аресгаз“ ЕАД за изменение на действащи цени за обособена територия „Добруджа“ за периода 01.01.2020 г. -31.12.2020 г.
Потребителски групи и подгрупи Цена за разпределение Цена за снабдяване
Стопански потребители с равномерно потребление
до 10 хил.м3 19.03 0.46
до 20 хил.м3 18.20 0.46
до 50 хил.м3 16.81 0.46
до 100 хил.м3 15.39 0.46
до 200 хил.м3 14.87 0.46
до 500 хил.м3 13.60 0.46
до 1000 хил м3 13.17 0.46
над 1000 хил м3 9.48 0.46
Стопански потребители с неравномерно потребление
до 10 хил.м3 23.61 0.52
до 20 хил.м3 22.35 0.52
до 50 хил.м3 21.09 0.52
до 100 хил.м3 20.58 0.52
до 200 хил.м3 19.83 0.52
до 500 хил.м3 19.27 0.52
до 1000 хил.м3 18.64 0.52
над 1000 хил м3 16.74 0.52
Битови потребители 24.37 1.65
Забележка: Цените са в лв./MWh без ДДС, с коефициент за преобразуване в енергийни единици 10,569 KWh/м3