Предложение за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия „Добруджа“ за периода 2018-2020 г., в лева за 1000 м3 без ДДС и акциз.

Потребителски групи и подгрупи Цени за разпределение Цени за снабдяване Компонента КПГ
Стопански потребители с равномерно потребление
до 10 хил. м3 209.63 6.96 303.59
до 20 хил. м3 201.26 6.96 303.59
до 50 хил. м3 185.41 6.96 303.59
до 100 хил. м3 173.30 6.96 303.59
до 200 хил. м3 162.57 6.96 303.59
до 500 хил. м3 148.09 6.96 303.59
до 1 000 хил. м3 143.18 6.96 303.59
над 1 000 хил. м3 100.68 6.96 303.59
Стопански потребители с неравномерно потребление
до 10 хил. м3 251.48 7.75 303.59
до 20 хил. м3 236.87 7.75 303.59
до 50 хил. м3 225.64 7.75 303.59
до 100 хил. м3 220.19 7.75 303.59
до 200 хил. м3 211.20 7.75 303.59
до 500 хил. м3 206.33 7.75 303.59
до 1 000 хил. м3 197.72 7.75 303.59
над 1 000 хил. м3 176.60 7.75 303.59
Битови потребители 285.83 19.08 303.59

*КПГ-компресиран природен газ

 

Предложение за утвърждаване на цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на обособена територия „Добруджа“ за периода 2018-2020 г., в лева за едно присъединяване.

Потребителски групи и подгрупи Цени за присъединяване
Стопански потребители
до 25 м3/час 1 355
до 70 м3/час 1 560
до 400 м3/час 2 025
до 2000 м3/час 3 200
над 2000 м3/час 3 840
Битови потребители    485

Предложение за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия „Мизия“ за периода 2018-2020 г., в лева за 1000 м3 без ДДС и акциз.

Потребителски групи и подгрупи Цени за разпределение Цени за снабдяване Компонента КПГ*
Стопански потребители с равномерно потребление
до 10 хил. м3 195.35 6.62 303.64
до 20 хил. м3 185.17 6.62 303.64
до 50 хил. м3 176.39 6.62 303.64
до 100 хил. м3 170.98 6.62 303.64
до 200 хил. м3 159.72 6.62 303.64
до 500 хил. м3 147.64 6.62 303.64
до 1 000 хил. м3 136.74 6.62 303.64
до 5 000 хил. м3 115.54 6.62 303.64
над 5 000 хил. м3   87.28 6.62 303.64
Стопански потребители с неравномерно потребление
до 10 хил. м3 271.74 7.75 303.64
до 20 хил. м3 255.89 7.75 303.64
до 50 хил. м3 247.06 7.75 303.64
до 100 хил. м3 224.09 7.75 303.64
до 200 хил. м3 201.46 7.75 303.64
до 500 хил. м3 189.01 7.75 303.64
до 1 000 хил. м3 177.58 7.75 303.64
над 1 000 хил. м3 140.33 7.75 303.64
Битови потребители 278.62 27.06 303.64

*КПГ-компресиран природен газ

 

Предложение за утвърждаване на цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на обособена територия „Мизия“ за периода 2018-2020 г., в лева за едно присъединяване.

Потребителски групи и подгрупи Цени за присъединяване
Стопански потребители
до 25 м3/час 1 355
до 70 м3/час 1 560
до 400 м3/час 2 025
до 2000 м3/час 3 200
над 2000 м3/час 3 840
Битови потребители    485