„Черноморска технологична компания“ АД вече е с ново име!

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 07.07.2016 г. е извършена промяна в наименованието на дружеството, а именно от „Черноморска технологична компания”АД на „Аресгаз“АД.

„Аресгаз”АД, считано от 07.07.2016 г. е със следните актуални данни:

„Аресгаз“АД, ЕИК 813101815,
със седалище и адрес на управление:ARESGAS-BG-normal
гр.София, р-н Триадица, ул.“Алабин“ №36, ет.2
и адрес за кореспонденция: гр.Варна, ул.“Цар Симеон І“ №25, ет.7.