ДИСПЕЧЕРСКИ ЦЕНТЪР

ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА                0700 10 500

Диспечерският център е с 24 часова готовност за незабавно действие при възникване на аварийни ситуации 365 дни в годината.

На телефон 0700 10 500 гражданите могат да сигнализират за възникнали технически проблеми или изтичане на природен газ от газоразпределителната мрежа на дружеството.

„Аресгаз“ЕАД не носи отговорност за възникнали проблеми и аварии, свързани със сградни газови инсталации, които не са собственост на дружеството.

Относно текущи задължения, плащания, въпроси касаещи подписаните договори, и въпроси свързани с процедурите и условията на газификация, моля обръщайте се към служителите на съответните регионални офиси.