ЦЕНИ

Клиентите на „АРЕСГАЗ“ ЕАД, в зависимост от потребителската група, в която попадат, заплащат природния газ по цени формирани на основание решения на Комисия за енергийно и водно регулиране.

Цена за продажба на природен газ за стопански потребители*** за обособена територия „Добруджа“ в сила от 01.11.2020 г.

Утвърдени от КЕВР с Реш. №Ц-36/22.12.2017 г. и Реш. №Ц-38/01.11.2020 г.

В цените не е включен акциз.
* Цените в енергийни единици са изчислени при коефициент на преобразуване 10.558 kWh/m3,
съгласно Решение Реш.№ Ц-38/01.11.2020 г.;
** Цените за крайни потребители включват цена за разпределение и цена за снабдяване на газоразпределителното дружество, цена на природния газ при продажба от „Булгаргаз“ ЕАД.
За община Тервел към цените за крайни потребители се добавя ценова компонента за снабдяване със
сгъстен природен газ в размер на 28,75 лв./MWh без ДДС.
В цените за крайните потребители не са включени цена за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
Цена за пренос за IV-то тримесечие на 2020 г.: 0.7741 лв./MWh без ДДС.
Прогнозна цена за достъп за IV-то тримесечие на 2020 г.: 3.6748 лв./MWh без ДДС.
Окончателната цена за достъп се изчислява на база на разходите за капацитетни продукти за тримесечие.
След изтичане на всяко тримесечие, се извършва корекция на цената за достъп, спрямо определената прогнозна цена.

*** Цените за стопанските потребители се прилагат в зависимост от годишната консумация и месечения фактор на натоварване съгласно Приложение II R към Договор за доставка на природен газ.

**** С равномерно потребление на природен газ са потребителите с месечен фактор на натоварване ФН>50%.

***** С неравномерно потребление на природен газ са потребителите с месечен фактор на натоварване ФН<50%.

– Месечният фактор на натоварване се определя по Приложение II R както следва:

ФН=   Qг     х100, където

Qмакс х 12

Qг – годишна консумация в хил. м3

Qмакс – максимална месечна консумация в хил. м3

Забележка: В обособена територия „Добруджа” са включени общините Аксаково, Белослав, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Добрич, Дългопол, Провадия, Суворово, Велики Преслав, Венец, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Омуртаг, Смядово, Тервел, Търговище, Хитрино и Шумен. Към обособената територия са присъединени общините Търговище и Омуртаг.

Цена за продажба на природен газ за стопански потребители*** за обособена територия „Мизия“ в сила от 01.11.2020 г.

Утвърдени от КЕВР с Реш. №Ц-36/22.12.2017 г. и Реш. №Ц-38/01.11.2020 г.

В цените не е включен акциз.
* Цените в енергийни единици са изчислени при коефициент на преобразуване 10.558 kWh/m3,
съгласно Решение Реш.№ Ц-38/01.11.2020 г.;
** Цените за крайни потребители включват цена за разпределение и цена за снабдяване на газоразпределителното дружество, цена на природния газ при продажба от „Булгаргаз“ ЕАД.
За община Червен бряг към цените за крайни потребители се добавя ценова компонента за снабдяване със
сгъстен природен газ в размер на 28,75 лв./MWh без ДДС.
В цените за крайните потребители не са включени цена за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
Цена за пренос за IV-то тримесечие на 2020 г.: 0.7741 лв./MWh без ДДС.
Прогнозна цена за достъп за IV-то тримесечие на 2020 г.: 3.6748 лв./MWh без ДДС.
Окончателната цена за достъп се изчислява на база на разходите за капацитетни продукти за тримесечие.
След изтичане на всяко тримесечие, се извършва корекция на цената за достъп, спрямо определената прогнозна цена.

*** Цените за стопанските потребители се прилагат в зависимост от годишната консумация и месечения фактор на натоварване съгласно Приложение II R към Договор за доставка на природен газ.

**** С равномерно потребление на природен газ са потребителите с месечен фактор на натоварване ФН>50%.

***** С неравномерно потребление на природен газ са потребителите с месечен фактор на натоварване ФН<50%.

– Месечният фактор на натоварване се определя по Приложение II R както следва:

ФН=   Qг     х100, където

Qмакс х 12

Qг – годишна консумация в хил. м3

Qмакс – максимална месечна консумация в хил. м3

 

Забележка: В обособена територия „Мизия” са включени общините Плевен, Луковит, Дряново, Сухиндол, Червен бряг, Долна Митрополия, Угърчин, Ябланица, Летница и Пордим.

Цена за продажба на природен газ за обособена територия „Запад“ в сила от 01.11.2020 г.

Утвърдени от КЕВР с Реш. №Ц-34/18.08.2016 г. и Реш. №Ц-38/01.11.2020 г.

В цените не е включен акциз.
* Цените в енергийни единици са изчислени при коефициент на преобразуване 10.558 kWh/m3,
съгласно Решение Реш.№ Ц-38/01.11.2020 г.;
** Цените за крайни потребители включват цена за разпределение и цена за снабдяване на газоразпределителното дружество, цена на природния газ при продажба от „Булгаргаз“ ЕАД.
В цените за крайните потребители не са включени цена за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
Цена за пренос за IV-то тримесечие на 2020 г.: 0.7741 лв./MWh без ДДС.
Прогнозна цена за достъп за IV-то тримесечие на 2020 г.: 3.6748 лв./MWh без ДДС.
Окончателната цена за достъп се изчислява на база на разходите за капацитетни продукти за тримесечие.
След изтичане на всяко тримесечие, се извършва корекция на цената за достъп, спрямо определената прогнозна цена.

Забележка: В обособена територия „Запад” са включени общините Благоевград, Дупница, Сандански, Перник, Враца, Радомир, Ихтиман, Роман, Симитли, Костенец, Долна Баня, Сапарева Баня, Етрополе, Бойчиновци, Струмяни, Бобошево, Невестино, Кочериново, Криводол, Горна Малина, Бобов Дол и Кресна.

Цени за присъединяване за потребителите на „АРЕСГАЗ“ЕАД

* Одобрени от КЕВР с Реш. №Ц-36/22.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.

Забележка: В обособена територия „Добруджа” са включени общините Аксаково, Белослав, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Добрич, Дългопол, Провадия, Суворово, Велики Преслав, Венец, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Омуртаг, Смядово, Тервел, Търговище, Хитрино и Шумен. Към обособената територия са присъединени общините Търговище и Омуртаг. Газоразпределителна мрежа (ГРМ) е изградена в общините Аксаково, Белослав, Вълчи дол, Добрич, Дългопол, Провадия, Каспичан, Тервел, Търговище и Шумен.

** Одобрени от КЕВР с Реш. №Ц-35/22.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.

Забележка: В обособена територия „Мизия” са включени общините Плевен, Луковит, Дряново, Сухиндол, Червен бряг, Долна Митрополия, Угърчин, Ябланица, Летница и Пордим. Газоразпределителна мрежа (ГРМ) е изградена в общините Плевен, Луковит, Червен бряг и Летница.

* Одобрени от КЕВР с Реш. №Ц-21/29.06.2015 г., в сила от 01.07.2015 г.

Забележка: В обособена територия „Запад” са включени общините Благоевград, Дупница, Сандански, Перник, Враца, Радомир, Ихтиман, Роман, Симитли, Костенец, Долна Баня, Сапарева Баня, Етрополе, Бойчиновци, Струмяни, Бобошево, Невестино, Кочериново, Криводол, Горна Малина, Бобов Дол и Кресна. Газоразпределителна мрежа (ГРМ) е изградена в общините Благоевград, Дупница, Перник, Радомир, Сандански и Враца.

Ценоразпис на услугите, извършвани от „АРЕСГАЗ“ЕАД.