„ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ” ЕООД търси фирми – подизпълнители

Info-icon

„ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ” ЕООД търси фирми – подизпълнители за изграждане на СГРАДНИ ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ и монтаж на етажни газоизмервателни табла за природен газ в градовете: Шумен, Плевен, Търговище и Добрич.

Притежаването на опит в тази дейност е задължително.

За повече информация търсете: г-н Атанас Желязовтел. 052 920920;  факс: 052 920 923 всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 18:00 часа или по електронна поща: office@aresgas.bg