ЦЕНИ

Клиентите на „АРЕСГАЗ“ ЕАД, в зависимост от потребителската група, в която попадат, заплащат природния газ по цени формирани на основание решения на Комисия за енергийно и водно регулиране.

Цени за продажба на природен газ за битови потребители в сила от 01.02.2021 г.

Утвърдени от КЕВР с Реш. №Ц – 4/07.01.2021 г., Реш. №Ц – 5/07.01.2021 г., Реш. №Ц – 6/07.01.2021 г. и Реш. №Ц – 9/01.02.2021 г.

В цените не е включен акциз.

*Цените в енергийни единици са изчислени при коефициент на преобразуване 10.525 kWh/m3,
съгласно Решение Реш.№ Ц – 9/01.02.2021 г.;
** Цените за крайни потребители включват цена за разпределение и цена за снабдяване на газоразпределителното дружество, цена на природния газ при продажба от „Булгаргаз“ ЕАД.
За община Тервел към цените за крайни потребители се добавя ценова компонента за снабдяване със
сгъстен природен газ в размер на 36,70 лв./MWh.
За община Червен бряг към цените за крайни потребители се добавя ценова компонента за снабдяване със
сгъстен природен газ в размер на 38,82 лв./MWh.
В цените за крайните потребители не са включени цена за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
Цена за пренос за I-во тримесечие на 2021 г.: 0,6496 лв./MWh без ДДС.
Прогнозна цена за достъп за I-во трим. на 2021 г.: 3,7332 лв./MWh без ДДС.
Окончателната цена за достъп се изчислява на база на разходите за капацитетни продукти за тримесечие.
След изтичане на всяко тримесечие, се извършва корекция на цената за достъп, спрямо определената прогнозна цена.

 

Забележка:

В обособена територия „Добруджа” са включени общините Аксаково, Белослав, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Дългопол, Провадия, Суворово, Велики Преслав, Венец, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Смядово, Хитрино и Шумен. Към обособената територия са присъединени общините Добрич, Тервел, Омуртаг и Търговище.

В обособена територия „Мизия” са включени общините Плевен, Луковит, Дряново, Сухиндол, Червен бряг, Долна Митрополия, Угърчин, Ябланица, Летница и Пордим. Към обособената територия е присъединена община Бяла Слатина.

В обособена територия „Запад” са включени общините Благоевград, Дупница, Сандански, Перник, Враца, Радомир, Ихтиман, Роман, Симитли, Костенец, Долна Баня, Сапарева Баня, Етрополе, Бойчиновци, Струмяни, Бобошево, Невестино, Кочериново, Криводол, Горна Малина, Бобов Дол и Кресна.

Цена за присъединяване за потребителите на „АРЕСГАЗ“ЕАД

* Одобрени от КЕВР с Реш. №Ц – 4/07.01.2021 г., в сила от 01.02.2021 г.

Забележка: В обособена територия „Добруджа” са включени общините Аксаково, Белослав, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Дългопол, Провадия, Суворово, Велики Преслав, Венец, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Смядово, Хитрино и Шумен. Към обособената територия са присъединени общините Добрич, Тервел, Омуртаг и Търговище. Газоразпределителна мрежа (ГРМ) е изградена в общините Аксаково, Белослав, Вълчи дол, Добрич, Дългопол, Провадия, Каспичан, Тервел, Търговище и Шумен.

** Одобрени от КЕВР с Реш. №Ц – 5/07.01.2021 г., в сила от 01.02.2021 г.

Забележка: В обособена територия „Мизия” са включени общините Плевен, Луковит, Дряново, Сухиндол, Червен бряг, Долна Митрополия, Угърчин, Ябланица, Летница и Пордим. Към обособената територия е присъединена община Бяла Слатина. Газоразпределителна мрежа (ГРМ) е изградена в общините Плевен, Луковит, Червен бряг и Летница.

*** Одобрени от КЕВР с Реш. №Ц – 6/07.01.2021г., в сила от 01.02.2021г.

Забележка: В обособена територия „Запад” са включени общините Благоевград, Дупница, Сандански, Перник, Враца, Радомир, Ихтиман, Роман, Симитли, Костенец, Долна Баня, Сапарева Баня, Етрополе, Бойчиновци, Струмяни, Бобошево, Невестино, Кочериново, Криводол, Горна Малина, Бобов Дол и Кресна. Газоразпределителна мрежа (ГРМ) е изградена в общините Благоевград, Дупница, Перник, Радомир, Сандански и Враца.

Ценоразпис на услугите, извършвани от „АРЕСГАЗ“ЕАД.