АВАРИЕН ТЕЛЕФОН

В случай на възникнал технически проблем или изтичане на газ от газоразпределителната мрежа на дружеството, обадете се на аварийния ни телефон.

0700 10 500
Битови клиенти

Тук ще намерите всичко необходимо за газификацията на вашето домакинство.


Виж повече

Стопански клиенти

Тук ще откриете нужната ви информация за газификацията на стопански обекти.


Виж повече

Промоции

Вижте всички промоционални предложения и оферти предлагани от компанията.


Виж повече

Инсталации

Тук ще намерите информация за изграждане на вътрешни газови инсталации.


Виж повече

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

new_multi

   БЪРЗ И ЛЕСЕН НАЧИН ЗА ПРОВЕРКА НА СМЕТКАТА –  24/7

   Известие за нови фактури директно на електронната ви поща.

   ПРОВЕРКА НА ТЕКУЩИ И ПРЕДИШНИ ФАКТУРИ

   Изтегляне на фактурите в pdf формат.

   ДОСТЪП ДО САЙТА И УСЛУГИТЕ ОТ ВСИЧКИ УСТРОЙСТВА

   Сърфирайте в сайта ни през компютър, таблет или мобилен телефон.

Виж повече
ПРОГРАМА DESIREE
КАНДИДАТСТВАЙТЕ ПО ПРОГРАМА DESIREE (ДЕЗИРЕ) И СЕ ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ ОТ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ
ВИЖ ПОВЕЧЕ

ПАРТНЬОРИ

НОВИНИ

ПРОМЯНА В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

Уведомяваме, че е налице приета промяна на императивната нормативна уредба в страната, а именно: влязъл в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката на 24.04.2020 г., бр.38 на ДВ, по-точно §1, промяна в чл.30, ал.1, т.7 …

Виж повече
АРЕСГАЗ ЕАД ДАРЯВА 50 000 ЛЕВА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА СПРАВЯНЕ С COVID-19

Аресгаз ЕАД дарява 50 000 лева на Министерство на здравеопазването. Средствата са преведени в дарителската сметка на Министерството на здравеопазването, открита за подпомагане на лечебните заведения при спешни ситуации. …

Виж повече
Значително намаление на цените на природния газ от 1 април

От 1 април 2020 година цените на природния газ за потребителите на „Аресгаз“ ЕАД със значително понижение.
Намалението на цената на синьото гориво за битовите потребители на дружеството е средно с 25,64%. …

Виж повече
„АРЕСГАЗ“ ЕАД УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА БИТОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

„Аресгаз“ ЕАД удължава срока за заплащане на задължения за природен газ на битови потребители до 21 април 2020 г. …

Виж повече
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

Във връзка с обявено от Народното събрание извънредно положение и поради нарастващото разпространение на коронавируса Covid-19 на територията на страната, Аресгаз ЕАД продължава да осигурява непрекъснатост на газоподаването към всички свои клиенти…

Виж повече
ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

С оглед динамичната обстановка в страната, свързана с COVID-19, както и с предприетите мерки за ограничаване на посещенията и струпване на граждани в офисите на дружеството в цялата страна, „Аресгаз“ ЕАД предоставя нa своите клиенти възможност за електронно подаване на заявление…

Виж повече
НАМАЛЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ

Във връзка с изявление на министър-председателят на Република България Бойко Борисов от 03.03.2020 г., относно постигната договореност между „Булгаргаз“ ЕАД и ПАО „Газпром“ за намаляване …

Виж повече
НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ПО ЧЛ.14, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Уважаеми госпожи и господа,

Аресгаз ЕАД, като задължено лице по чл. 14, ал.4 от Закона за енергийна ефективост, в резултат на изпълнени мерки, доказани енергийни спестявания …

Виж повече
СМЯНА НА ДОСТАВЧИК

Уважаеми клиенти,
„Аресгаз“ ЕАД Ви уведомява, че на основание чл.123, ал.З, т.2 и 4 НЛДЕ:
1. Всеки КЛИЕНТ, присъединен към газоразпределителната мрежа и страна по договор за доставка на природен газ …

Виж повече
УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Уважаеми клиенти, „Аресгаз“ЕАД е администратор на лични данни и съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС 2016/679 от 27 април 2016 г., действащ на територията на Европейския съюз, в сила от 25.05.2018 г.) …

Виж повече
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИ НА НОВИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Уведомление за проекти на нови Общи условия по договорите за пренос и доставка на природен газ по газоразпределителни мрежи на потребители в обособена територия …

Виж повече
ФАКТУРИРАНЕ В ЕНЕРГИЙНИ ЕДИНИЦИ – МВч

Във връзка с приетите изменения и допълнения в НАРЕДБА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ (обн.ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) и във връзка с Решение на КЕВР Ц-19 от 28.12.2018 …

Виж повече
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2020 г.

Във връзка с планирането на инвестиционната програма на дружеството за 2020 г., всички желаещи да се присъединят към газоразпределителната мрежа на дружеството за отоплителен сезон 2020/2021 г., следва да подадат своите заявления в срок до 31.03.2020 г.

Виж повече
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „АРЕСГАЗ“ ЕАД ЗА ЦЕНИ ПО ЛИЦЕНЗИОННИ ДЕЙНОСТИ

Предложение от „Аресгаз“ ЕАД за цени по лицензионни дейности за териториите на община Хисаря и община Сопот за периода 2020-2022 г.

Виж повече
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „АРЕСГАЗ“ ЕАД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИ ЦЕНИ

Предложение от „Аресгаз“ ЕАД за изменение на действащи цени за обособена територия „Добруджа“ за периода 01.01.2020 г.-31.12.2020 г.….

Виж повече

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ЗА НАЧИНИТЕ ЗА ПЛАЩАНЕ ТУК

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Тук ще откриете информация за инвестиционните ни проекти, планираните спирания на газоподаването и аварийните ремонтни дейности.

Hera
AcegasApsAmga
BSGC
BSCCG