ОТКАЗ ОТ ХАРТИЕНА ФАКТУРА

Откажете се от хартиената си фактура – СЕГА !

„Аресгаз“ ЕАД Ви дава възможност да се откажете от хартиената фактура, която получавате всеки месец. Вместо това ще имате възможност да си я прегледате онлайн чрез нашата системата за Електронни услуги.

За да не получавате сметката си за природен газ по пощата, свалете и попълнете Декларацията за отказа от хартиена фактура по-долу. Можете да представите бланката в някой от нашите клиентски центрове или да я изпратите като сканирано копие на имейл marketing@aresgas.bg.

Услугата влиза в сила от отчетния период последващ подаването на заявлението.

paperless2