ГРУПАТА

Едноличен собственик на капитала на „Аресгаз“ЕАД е AcegasApsAmga S.p.A., част от групата на Holding Energia Risorse Ambiente S.p.А. (HERA), една от най-големите италиански ютилити компании.

HERA е създадена през 2002 г. в Италия, чрез обединение на редица дружества за обществени услуги. През годините компанията бележи забележителен растеж и развитие, превръщайки се днес в една от водещите в ютилити сектора. Развива дейности предимно в областите: Околна среда (събиране и рециклиране на отпадъци), Енергетика (разпределение и продажба на електрическа енергия и природен газ), Воден цикъл (водоснабдяване, канализация и пречистване). Със своите над 8 500 служители компанията ежедневно удовлетворява високите изисквания на повече от 3.5 млн. граждани.