КАРИЕРИ

В тази рубрика публикуваме позиции за които имате възможност да кандидатствате.

За да гарантираме високо качество на нашите услуги се нуждаем от висококвалифицирани, мотивирани и отговорни служители.

„Аресгаз“ ЕАД обявява за град Варна свободна позиция за:

Специалист Човешки ресурси

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

• Организира и провежда подбор за различни позиции персонал;
• Участва при въвеждане в компанията на нови служители;
• Отговаря за изготвянето и поддържането на досиета на служителите;
• Подпомага въвеждането на нови политики и процедури;
• Подпомага процесите на оценка на служителите;
• Анализира потребностите от обучения;
• Планира и организира вътрешни и външни обучения на служителите;
• Разработва и предлага иновационни подходи за усъвършенстване управлението на персонала;
• Изготвя оперативни доклади и системно информира ръководството на компанията за дейността и проблемите в областта на управление на персонала;
• Участва в организиране на събития и други дейности свързани с компанията.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

• Висше образование , специалност „Човешки ресурси“, „Администрация и управление“, „Социална педагогика“, „Психология“ и други сродни специалности;
• Задълбочени познания на трудовото законодателство и практики в областта на човешките ресурси;
• Много добро владеене на анлийски език – писмено и говоримо;
• Kомпютърна грамотност – Microsoft Excel, Microsoft Word, Power point;
• Професионален опит в сферата на човешките ресурси – минимум 3 години;
• Добри комуникационни и презентационни умения.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Трудов договор на пълно работно време;
• Стандартно работно време;
• Социален пакет;
• Работа в динамична среда с млад, енергичен и амбициозен екип.

За да кандидатствате, моля изпратете актуална автобиография.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от кандидатите, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
С кандидатстване по тази обява Вие изрично и доброволно предоставяте личните си данни, които са под специален режим на защита, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.
За повече информация относно защитата на личните Ви данни и правата Ви, можете да се запознаете с Политиката за поверителност и защита на личните данни на дружеството при подбор на персонал, публикувана на интернет страницата на „Аресгаз“ ЕАД.

Дата на публикуване на обявата: 22.10.2019 г.
Валидност на обявата: 22.11.2019 г.

Дори и в момента да няма свободни позиции не се колебайте да ни изпратите своята автобиография:

    Име*

    Имейл адрес*

    Относно

    Съобщение

    Политика относно обработка на лични данни на кандидати за работа в "Аресгаз" ЕАД