КАЧЕСТВО

Аресгаз“ ЕАД е една от първите фирми от газовия сектор в България, която от 2003 година има сертифицирана Система за управление на качеството ISO 9001:2015, от 2010 година – Система за управление на околната среда ISO 14001:2015 и Система за управление на безопасни условия на труд ISO 45001:2018, обединени в интегрирана система.

От 2018 година – Система за управление на енергийните ресурси ISO 50001:2018, и от 2020 година – Управление на информационната сигурност ISO/IEC 27001:2013.

Интегрираната система за управление дава възможност да бъде осъществяван контрол на всеки етап от дейността на компанията. Системата гарантира яснота и прозрачност на процесите, правата и отговорностите на всеки един от служителите ни.

Стандарт ISO 9001:2015

Стандарт ISO 14001:2015

Стандарт ISO 45001:2018

Стандарт ISO 50001:2018

Стандарт ISO 27001:2013