Системно управление на сигурността на информацията

iso27001

Следвайки международно признатите практики за информационна сигурност, „Аресгаз“ ЕАД стартира процедура по сертификация, съгласно изискванията на стандарта ISO/IEC 27001:2013.

Сертификационният одит бе проведен успешно в два етапа през месец юни 2020 г. и предстои издаване на сертификат с номер 01 153 2020060.

Информационната сигурност е приоритет за „АРЕСГАЗ“ ЕАД и решението за внедряване и сертификация на система за управление на сигурността на информацията, съгласно стандарта ISO 27001:2013, ще осигури подходящи механизми за контрол по сигурността, които да защитават информационните активи, съхранението на данните на клиенти и партньори.

Сертификацията по ISO 27001:2013 ще ни даде възможността:

  • Да откриваме систематичните слаби места;
  • Да спазваме международните спецификации;
  • Да оптимизираме разходите си чрез прозрачни структури;
  • Да въведем мерки за сигурност, като неразделна част от бизнеса ни;
  • Да подобрим контрола на ИТ рисковете с помощта на системно управление на риска;
  • Да гарантираме прозрачност и доверие в клиентите и партньорите ни.