ПРИРОДЕН ГАЗ

Тук ще намерите информация за описанието, състава, приложението и предимствата на природния газ.

Виж повече

КАЧЕСТВО НА ГАЗА

Вижте средномесечен сертификат за качеството на природния газ в газоразпределителната мрежа.

Виж повече

ДИСПЕЧЕРСКИ ЦЕНТЪР

ДП е с 24 часова готовност за реагиране при аварийна ситуация 365 дни в годината.

Виж повече

БЕЗОПАСНОСТ

В тази секция има полезни съвети за безопасност и реакция в случай на авария.

Виж повече

КАК СЕ ОБРАЗУВА ЦЕНАТА

Вижте как се образува крайната цена на природния газ, какви са компонентите и ставките участващи в образуването й.

Виж повече

ЖИВОТ НА ПРИРОДЕН ГАЗ

Вижте предимствата, от които може да се възползвате от газификацията на вашето жилище.

Виж повече

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

В тази секция има полезни съвети за безопасност и реакция в случай на авария.

Виж повече