Развитие

В периода 1994-2016 г. са започнати следните проекти:

През 1994 г. – стартира газификацията на гр.Търговище

През 1996 г. – стартира газификацията на гр. Добрич

През 2004 г. – стартира газификацията на градовете Плевен, Луковит, Шумен и Белослав

През 2005 г. – стартира газификацията на градовете Провадия, Дългопол, Аксаково

През 2006 г. – стартира газификацията на гр. Каспичан

През 2008г. – стартира газификацията на гр. Вълчи дол

През 2009 г. – стартира газификацията на градовете Летница, Червен Бряг и Тервел.

През годините дружеството се е специализирало в извършването на следните дейности:

  • – Строителство на нови разпределителни газопроводи;

  • – Изграждане на къси газопроводни отклонения;

  • – Изграждане на сградни газови инсталации;

  • – Експлоатация и обслужване на съоръженията с природен газ;

  • – Производство и монтаж на газови табла;

  • – Доставка на компресиран природен газ по технологията „виртуален газопровод“.

``АРЕСГАЗ`` ЕАД ДНЕС:

Дължина на мрежата: над 766 км.

Общ брой потребители: над 10 500

– битови: над 9 400

стопански: над 1170

Газифицирани общини: 21